NIDABA PUBLISHING
www.nidaba.fi
 Suomeksi   |    In English

Muu kirjallisuus

PARAPSYKOLOGIA, SPIRITISMI JA FYSIKAALINEN MEDIUMISMI

 

" ... Parapsykologian alalla ei voida antaa tietoja tosiasioista eikä oikeastaan ketään voida saada vakuuttuneeksi tosiasioita esittämällä. Kaikilla muilla aloilla erikoistunut tiedemies voi käytännössä olevia menetelmiä ja apuneuvoja  käyttäen selostaa havaintojaan ja asettaa ne toistensa kanssa järjestelmälliseen yhteyteen. Jos jonkun on asiasta tultava varmuuteen, hänen on itse saatava olla mukana ilmiöiden tapahtuessa, nähtävä, kuultava ja koettava ne. Tällöin hän sangen helposti tulee vakuuttuneeksi, koska erikoistuntemusta omaamattomien on vaikeata tehdä suorastaan aistien todistusten vastaisia loppupäätelmiä. Se on kuitenkin taito, joka tämän alan tiedemiesten on opittava sangen hyvin, sillä missään muualla ei päde niin varmasti kuin tässä  se, että aistit ovat petollisia todellisuuden todistajia.Jos monet tiedemiehet vastustavatkin parapsykologian vaatimuksia, niin heitä ei kenties pidä siitä liikoja moittia. Vaikeudet tällä alalla ovat useimpien itselleen hankkiman suljetun ja värittömän maailmankuvan takia tavattoman suuret. Tiedemiehiksi itseään nimittävien keskuudessa on suhteellisen harvoja, jotka ovat ennakkoluulottomia  totuudenetsijöitä ja joilla on elämäntarpeena määritellä ihmisen tiedon ja mahdollisuuksien äärimmäiset rajat..."

 

[John Björkhem: Parapsykologian arvoitus, Tammi 1951]

 

Seuraavassa esitellyt kirjat liittyvät lähinnä spiritismiin ja ovat keskeisiä tähän aihepiiriin liittyviä Suomen kielellä käännettyjä teoksia 1900-luvun alkupuolelta.

 

Menneen aikakauden sanoma ja henki - Tie kuolemattomuuteen:

 

Spiritismin katsotaan alkaneen v. 1848 Foxien sisarusten tuottamista ilmiöistä. Tämän jälkeen liike levisi nopeasti kaikkialle Eurooppaan ja ja Amerikkaan. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen spiritismi ja vastaavantyyppiset suuntaukset  saivat uutta nostetta ihmisten menetettyään läheisiään sodassa. Tällöin syntyi myös tieteellisesti, kriittisesti ja objektiivisesti henkimaailman ilmiöihin suhtautuvien henkilöiden yhteisöjä ja yhteenliittymiä. Eräs tällainen organisaatio oli  Englannissa v. 1882 alkunsa saanut Psyykkisen tutkimuksen seura /  Society for Psychical Research (SPR). Sen perustajajäseniin kuuluivat englantilainen filosofi Henry Sidgwick (1838-1900) ja hänen vaimonsa Eleanor, Trinity Collegen klassisten kielten opettaja Frederic W.H. Myers (1843-1901) ja Edmund Gurney (1847-1888). Gurney oli englantilainen psykologi ja parapsykologi. Kullekin näistä henkilöistä  tuli kysymys kuoleman jälkeisestä elämästä melkein yhtä tärkeäksi kuin elämä itse - heidän oman elämänsä traagisten yhteensattumien vuoksi. Taustaltaan samaan ryhmään kuuluu myös Sir Oliver Lodge (1851-1940).

 

V. 1903 julkaistiin Frederic Myersin teos Human Personality and its survival of Bodily Death ( Ilmestynyt v. 1927 A.J. Salosen suomennoksena ”Ihmisen itselöllisyys (persoonallisuus) ja sen eloonjääminen ruumiin kuoleman jälkeen”.  Teoksen englanninkielinen versio on vapaasti ladattavissa Internetistä.

 

Kirja on synteesi Myersin ajattelusta ja käsitteestä ” Subliminal Self”. Tässä teoksessa Myers pyrki tieteellisesti ja kriittisesti tutkimaan kysymystä ”antavatko hämärät (okkultiset) sielulliset tosiasiat, kuten näyt, aavistukset sekä  spiritistien tai teosofien havaitsemat mediumistiset ilmiöt  mitään tukea oletukselle, että itsenäiset henkiolennot ja varsinkin vainajien henget joskus vaikuttavat eläviin ihmisiin. Tietyistä puutteista ja epäselvyyksistä huolimatta tämä teos on edelleen psykologisen tutkimuskirjallisuuden klassikko

 

Sir Oliver Lodge oli fysiikan professori. Hän kehitti mm. laitetta, jolla voisi havainnoida sähkömagneettista säteilyä ja antoi sille nimen koheereri. Lodge oli myös kiinnostunut spiritismistä ja kuolemanjälkeisestä elämästä. Hänen merkittävä teoksensa on The Survival of Man (1909), mikä on ilmestynyt suomeksi v. 1920 Valfrid Hedmanin käännöksenä ” Ihmisen eloonjääminen – Tutkielma ihmisen tunnustamattomista kyvyistä” . Kirjan englanninkielinen versio on niin ikään vapaasti ladattavissa Internetistä:Archive.org: The Survival Of Man by Oliver Lodge, F. R. S.

 

Lodgen poika Raymond kuoli taistelukentällä ensimmäisessä maailmansodassa. Myöhemmin Oliver Lodge sai yhteyden poikaansa brittiläisen transsimeedion Gladys Osborne Leonardin välityksellä. Näin tuotetut viestit ja niiden huolellinen analyysi saivat Lodgen täysin vakuuttuneeksi ihmisen kuolemattomuudesta ja tämän pohjalta hän kirjoitti ”Raymond” teoksensa. Kirja on ilmestynyt Lauri Karilan suomennoksena v. 1922.

 

Edmund Gurneyn ehkä merkittävin teos on ”Elävien näköharhat”. Sitä ei ole suomennettu, mutta englanninkielinen versio E.Gurney, F.W.H. Myers & F. Podmore: Phantasms of The Living  (Vol 1-2) on ladattavissa Internetistä useiltakin eri sivustoilta.

 

 

 

Seuraavien e-kirjojen suomenkielinen versio  on saatavissa Nidaba Publishingilta:

 

 

 

 

 

Frederic W.H. Myers:

 

IHMISEN ITSELÖLLISYYS   (PERSOONALLISUUS) JA SEN   ELOONJÄÄMINEN RUUMIIN KUOLEMAN   JÄLKEEN

 

531 sivua / PDF-formaatti /33 MB

10 euroa

Tilaa tai tiedustele tästä

 

 

 

 

 

Sir Oliver Lodge:

 

IHMISEN ELOONJÄÄMINEN

 

262 sivua /PDF-formaatti /20 MB

10 euroa

Tilaa tai tiedustele tästä

 

 

 

 

 

Sir Oliver Lodge:

 

RAYMOND

 

Haastelua haudan takaa

(Todisteita muistin ja  tunteen säilymisestä kuoleman jälkeen)

 

Nidaba Publishing 2021 

 

73 sivua / PDF formaatti / 29.5 MB

 

287 sivua /PDF-formaatti /48 MB

10 euroa

Tilaa tai tiedustele tästä

 

 

W. T. Stead (1849-1912) oli englantilainen toimittaja ja tutkivan journalismin pioneereja. Hän osoitti, miten lehdistön avulla pystyttiin vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja hallinnon päätöksiin. Hänet tunnettiin myös maailmanrauhan ja naisten oikeuksien puolestapuhujana sekä kansalaisvapauksien ja heikkojen puolustajana ja myös esperanton tutkijana. Stead oli yksi tunnetuimmista RMS Titanicin matkustajista ja hukkui laivan upotessa 15. huhtikuuta 1912.

 

William Stead kiinnostui spiritualismista 1890-luvulla,  ja v. 1892 hän huomasi itsellään olevan automaattikirjoituksen lahjan. Sittemmin hän alkoi saada henkiviestejä edesmenneeltä amerikkalaiselta sanomalehtinaiselta nimeltä Julia T. Ames. Nämä viestit sisälsivät myös kuvauksia tuonpuoleisesta maailmasta.

 

Steadin kohdattua hukkumiskuoleman Titanicin onnettomuudessa sen törmättyä jäävuoreen, hänen tyttärensä  Estelle oli tämän jälkeen yhteydessä Pardoe Woodman nimiseen mieheen, joka näki ennalta  Titanicin onnettomuuden ja jolla oli myös automaattikirjoituksen lahja. Woodmanin tuottamien viestien pohjalta syntyi "Sininen saari" - kirja, joka on William Steadin sanelema ja automaattikirjoituksella vastaanotettu kuvaus  tuonpuoleisesta toisesta todellisuudesta sekä siellä vaikuttavista laeista ja toimintaperiaatteista. On myös kiintoisaa ja tärkeää todeta, että Woodman ja William Stead olivat tavanneet toisensa vain kerran ennen jälkimmäisen siirtymistä tuonpuoleiseen.

 

 

 

William Thomas Stead

 

SININEN SAARI

Sanomia toiselta puolelta

 

Nidaba Publishing 2021

 

73 sivua / PDF formaatti / 29.5 MB

Tilaa tai tiedustele tästä

 

 

 

Graham Moffat (1866-1951) syntyi Glasgowssa, Skotlannissa ja kuoli Cape Townissa Etelä-Afrikassa. Hän toimi elämänsä aikana ohjaajana, näytelmäkirjailijana ja spiritualistina. Moffatin suurin menestys näyttämötaiteen alalla  oli laajalti tunnustusta saanut komedia "Bunty Pulls the Strings" (Bunty panee lujille).  Hän itse ohjasi  ainakin yhden elokuvan "Till the Bells Ring" ( Kunnes kellot soivat),  mikä pohjautui samannimiseen komediaan. Hänen spiritualismiin liittyvät muistelmansa "Towards Eternal Day: The Psychic Memoirs of a Playwright" ( Ikuista päivää kohti: Näyttelijän psyykillisiä muistelmia) tarjotaan tässä  e-kirjana Helmi Krohnin suomennoksena  vuodelta 1952. Kirjassaan Moffat tuo esiin  mm. näkemyksensä ja todistuksensa siitä, että hänen edesmennyt isänsä ja veljensä auttoivat rajan tuolta puolelta häntä näytelmien kirjoitustyössä. Oman aikakautensa edustajana Moffatilla oli myös henkinen yhteys William Thomas Steadiin, jolle hän on omistanut myös luvun tässä kirjassaan,  sekä myös eräisiin muihin tunnettuihin spiritismin totuutta tutkineisiin tuon ajan tiedemiehiin ja yksityishenkilöihin.

 

 

 

 

 

Graham Moffat

 

IKUISTA PÄIVÄÄ KOHTI

Näyttelijän psyykillisiä muistelmia

 

Nidaba Publishing 2021

 

206 sivua / PDF formaatti / 148.1 MB

10 Euroa

Tilaa tai tiedustele tästä