NIDABA PUBLISHING
www.nidaba.fi
 Suomeksi   |    In English

Muu kirjallisuus

PARAPSYKOLOGIA, SPIRITISMI JA FYSIKAALINEN MEDIUMISMI

 

 

Spiritismin katsotaan alkaneen v. 1848 Foxien sisarusten tuottamista ilmiöistä. Tämän jälkeen liike levisi nopeasti kaikkialle Eurooppaan ja ja Amerikkaan. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen spiritismi ja vastaavantyyppiset suuntaukset  saivat uutta nostetta ihmisten menetettyään läheisiään sodassa. Tällöin syntyi myös tieteellisesti, kriittisesti ja objektiivisesti henkimaailman ilmiöihin suhtautuvien henkilöiden yhteisöjä ja yhteenliittymiä. Eräs tällainen organisaatio oli  Englannissa v. 1882 alkunsa saanut Psyykkisen tutkimuksen seura /  Society for Psychical Research (SPR). Sen perustajajäseniin kuuluivat englantilainen filosofi Henry Sidgwick (1838-1900) ja hänen vaimonsa Eleanor, Trinity Collegen klassisten kielten opettaja Frederic W.H. Myers (1843-1901) ja Edmund Gurney (1847-1888). Gurney oli englantilainen psykologi ja parapsykologi. Kullekin näistä henkilöistä  tuli kysymys kuoleman jälkeisestä elämästä melkein yhtä tärkeäksi kuin elämä itse - heidän oman elämänsä traagisten yhteensattumien vuoksi. Taustaltaan samaan ryhmään kuuluu myös Sir Oliver Lodge (1851-1940).

 

V. 1903 julkaistiin Frederic Myersin teos Human Personality and its survival of Bodily Death ( Ilmestynyt v. 1927 A.J. Salosen suomennoksena ”Ihmisen itselöllisyys (persoonallisuus) ja sen eloonjääminen ruumiin kuoleman jälkeen”.  Teoksen englanninkielinen versio on vapaasti ladattavissa Internetistä.

 

Kirja on synteesi Myersin ajattelusta ja käsitteestä ” Subliminal Self”. Tässä teoksessa Myers pyrki tieteellisesti ja kriittisesti tutkimaan kysymystä ”antavatko hämärät (okkultiset) sielulliset tosiasiat, kuten näyt, aavistukset sekä  spiritistien tai teosofien havaitsemat mediumistiset ilmiöt  mitään tukea oletukselle, että itsenäiset henkiolennot ja varsinkin vainajien henget joskus vaikuttavat eläviin ihmisiin. Tietyistä puutteista ja epäselvyyksistä huolimatta tämä teos on edelleen psykologisen tutkimuskirjallisuuden klassikko

 

Sir Oliver Lodge oli fysiikan professori. Hän kehitti mm. laitetta, jolla voisi havainnoida sähkömagneettista säteilyä ja antoi sille nimen koheereri. Lodge oli myös kiinnostunut spiritismistä ja kuolemanjälkeisestä elämästä. Hänen merkittävä teoksensa on The Survival of Man (1909), mikä on ilmestynyt suomeksi v. 1920 Valfrid Hedmanin käännöksenä ” Ihmisen eloonjääminen – Tutkielma ihmisen tunnustamattomista kyvyistä” . Kirjan englanninkielinen versio on niin ikään vapaasti ladattavissa Internetistä:

https://archive.org/details/dli.granth.11741

Lodgen poika Raymond kuoli taistelukentällä ensimmäisessä maailmansodassa. Myöhemmin Oliver Lodge sai yhteyden poikaansa brittiläisen transsimeedion Gladys Osborne Leonardin välityksellä. Näin tuotetut viestit ja niiden huolellinen analyysi saivat Lodgen täysin vakuuttuneeksi ihmisen kuolemattomuudesta ja tämän pohjalta hän kirjoitti ”Raymond” teoksensa. Kirja on ilmestynyt Lauri Karilan suomennoksena v. 1922.

 

Edmund Gurneyn ehkä merkittävin teos on ”Elävien näköharhat”. Sitä ei ole suomennettu, mutta englanninkielinen versio ”E.Gurney, F.W.H. Myers & F. Podmore: Phantasms of The Living (Vol 1-2) on ladattavissa Internetistä useiltakin eri sivustoilta.

 

Seuraavien e-kirjojen suomenkielinen versio  on saatavissa Nidaba Publishingilta:

 

 

 

 

 

Frederic W.H. Myers:

 

Ihmisen itselöllisyys (persoonallisuus) ja sen eloonjääminen ruumiin kuoleman jälkeen

 

531 sivua / PDF-formaatti /33 MB

10 eur

 

 

 

 

 

Sir Oliver Lodge:

 

Ihmisen eloonjääminen

 

262 sivua /PDF-formaatti /20 MB

10 eur

 

 

 

 

 

Sir Oliver Lodge:

 

RAYMOND

 

Haastelua haudan takaa

(Todisteita muistin ja  tunteen säilymisestä kuoleman jälkeen)

 

Nidaba Publishing 2021 

 

287 sivua /PDF-formaatti /48 MB

10 eur